De waarde van een domeinnaam

Wat is een domeinnaam waard?

Heel wat mensen zijn tegenwoordig eigenaar van één of mogelijks zelfs meerdere domeinnamen. Iedereen heeft ook wel een bepaalde, specifieke reden waarom hij of zij er voor heeft gekozen om in deze domeinnamen te investeren of ze te registreren. In elk geval zult u zich op een bepaald ogenblik de vraag gaan stellen hoeveel de waarde van een domeinnaam nu precies is. Veel mensen kleven zomaar de meest waanzinnige bedragen op hun domeinnamen zonder dat ze dit echt constructief kunnen onderbouwen. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk vaak leidt tot teleurstellingen welke u natuurlijk het liefst zult willen voorkomen. Wilt u een realistische kijk hebben op de mogelijke waarde waar uw domeinnaam over beschikt? In dat geval kunnen de tips die worden gegeven op deze pagina u daar ongetwijfeld bij helpen. 

Betreft het een ‘EMD’ of niet?

In eerste instantie zult u rekening willen houden met het feit of uw domeinnaam een zogenaamde ‘EMD’ is of niet. EMD staat voor ‘Exact Match Domain’ waardoor de domeinnaam precies gelijk staat aan een bepaald product of een specifieke dienst. De waarde van een dergelijke domeinnaam ligt in de praktijk vaak hoger dan wanneer het gaat om een samenstelling. Let wel, er zijn ook uitzonderingen op deze regel. Een 2- tot 4-cijferige domeinnaam kan bijvoorbeeld soms even waardevol zijn, bijvoorbeeld omdat het een acroniem of een afkorting betreft van een internationaal bedrijf.

 

Over welke extensie beschikt uw domeinnaam?

De voorbije jaren heeft er een wildgroei aan nieuwe extensies plaatsgevonden. Deze heeft onrechtstreeks de waarde van alle domeinnamen die er in de markt zijn terug te vinden beïnvloed. Toch neemt dit niet weg dat er nog steeds een structureel waardeverschil kan gelden tussen bijvoorbeeld een ccTLD en een gTLD. Een ccTLD of ‘Country code Top-Level Domain’ bestaat veelal uit slechts 2 letters die een afkorting vormen voor het land dat ze heeft uitgegeven. Denk hierbij dus aan .nl voor Nederland en .be voor België. Een gTLD is een ‘Generic Top-Level Domain’ waarvan bekende voorbeelden .org, .net en .info zijn. ’s Werelds meest waardevolle extensie is op vandaag nog steeds de .com. In principe heeft elk commercieel opererend bedrijf in de wereld een dergelijke domeinnaam nodig. Dit zorgt er in de praktijk voor dat een echt kwalitatieve .com domeinnaam zomaar een goudmijntje kan zijn.

 

Uit hoeveel karakters bestaat de domeinnaam?

Een lange domeinnaam is in de praktijk commercieel minder interessant. Dit heeft voor een niet onbelangrijk deel te maken met het feit dat een langere domeinnaam vaak net wat minder eenvoudig kan worden onthouden. Uit hoe minder karakters een domeinnaam bestaat, des te groter de kans dus is dat u kunt rekenen op een interessante meerwaarde.

 

Het aantal organische type-ins

Tegenwoordig wordt er maar al te eenvoudig vanuit gegaan dat alle verkeer zomaar afkomstig is uit de zoekmachines. Uiteraard is bijvoorbeeld Google een belangrijke bron voor het verkeer dat de weg vindt naar uw website, maar wat ook te denken van organische type-ins? Het betreft hier mensen die meteen zonder uw website te kennen de domeinnaam rechtstreeks in de browser invoeren. Is er sprake van veel organische type-ins voor uw domeinnaam? Dan geeft dit aan dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het artikel of de dienst in kwestie en dat brengt uiteraard een bepaalde (meer)waarde met zich mee.

 

De taal van de domeinnaam

Hoe mooi onze Nederlandse taal ook mag zijn, een Nederlandstalige domeinnaam zal het in de praktijk nooit kunnen halen ten opzichte van een kwalitatieve, Engelstalige variant. Dit heeft alles te maken met het feit dat Engels veel internationaler is en dus een groter potentieel met zich meebrengt. Wilt u dus op de internationale markt kunnen rekenen op een degelijke waarde voor uw domeinnaam? Dan kiest u bij voorkeur voor een Engelse benaming.

 

De CPC of ‘Cost per Click’

Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er met uw domeinnaam praktisch aan de slag wordt gegaan. Dit betekent dat er ook rekening dient te worden gehouden met de zogenaamde ‘cost per click’. Deze vormt dan ook een prima indicator om de waarde van uw domeinnaam mee te bepalen. Wat kost het bijvoorbeeld om te adverteren in Google Adwords met het zoekwoord dat betrekking heeft tot uw domeinnaam? Veel concurrentie en een hoge cost per click brengt altijd een financiële meerwaarde voor uw domeinnaam met zich mee.

 

Het commerciële potentieel

Algemeen gezien kan een domeinnaam op twee verschillende manieren als ‘waardevol’ worden aanzien. In eerste instantie is er de persoonlijke waarde van een domeinnaam, maar daarnaast is er ook de commerciële waarde. In principe is alleen deze laatste van belang. Een domeinnaam kan namelijk voor uzelf belangrijk zijn, bijvoorbeeld omdat het gaat om uw eigen naam, maar dat hoeft daarom nog niet te betekenen dat ze binnen de markt ook een zekere commerciële waarde met zich meebrengt. Het is dan ook altijd belangrijk om hier een duidelijk onderscheid in te maken. De commerciële waarde van een domeinnaam is dus het belangrijkst en wordt bepaald door tal van verschillende factoren, namelijk:

  • In hoeverre kan van de domeinnaam een echt merk worden gemaakt?
  • Is de domeinnaam in kwestie eenvoudig uit te spreken?
  • Zullen mensen de domeinnaam eenvoudig kunnen onthouden?
  • Maakt de domeinnaam meteen duidelijk waar het achterliggende bedrijf voor staat?

Het vierde punt is natuurlijk voor discussie vatbaar. Enkele van ’s werelds meest waardevolle domeinnamen maken helemaal niet duidelijk over welk doel ze beschikken, maar klinken gewoon lekker ‘catchy’. Het bekendste voorbeeld hiervan is misschien nog wel ‘Google’. Tot voor de lancering van het bedrijf had niemand er ooit van gehoord terwijl het op vandaag één van de sterkste en meest waardevolle merknamen ter wereld is.

 

De geschiedenis van de domeinnaam

Er wordt van een domeinnaam wel eens gezegd dat het ‘virtueel erfgoed’ betreft. Eigenlijk betekent dit dat elke bestaande domeinnaam over een bepaalde geschiedenis beschikt. Deze geschiedenis kan zeer kort en zonder betekenis zijn, maar ze kan ook bepalend zijn voor de achterliggende waarde. Heeft een domeinnaam bijvoorbeeld een hoge DA (Domain Authority)? Dan kan dat een belangrijke factor zijn om rekening mee te houden bij de verkoop. Tracht bovendien ook altijd te achterhalen of uw domeinnaam in het verleden al eens verkocht is geweest. De verkoopwaarde welke toen werd gerealiseerd kan eveneens een mooie indicatie geven voor de waarde van uw domeinnaam.

 

“Wat de gek er voor geeft”

Voor elke domeinnaam geldt dat ze ergens wel over een zekere basiswaarde beschikt, maar een echt vastgestelde waarde is er eigenlijk nooit. Dit betekent dat in de praktijk niemand u precies kan zeggen hoeveel de vraagprijs voor uw domeinnaam ‘moet’ zijn. Uiteraard zijn allerhande tools op het internet terug te vinden die u in de juiste richting zullen wijzen, maar zelfs dan komt daar geen sluitend resultaat uit voort. Bedenk ook altijd voor uzelf hoe financieel sterk een geïnteresseerde kandidaat in uw domeinnaam is. Gaat het om een VZW? Dan heeft deze wellicht een veel minder groot budget dan wanneer er een bekende international bij u komt aankloppen. Tracht bovendien ook altijd te achterhalen hoe belangrijk uw domeinnaam voor de geïnteresseerde partij in kwestie is en of hij mogelijks alternatieven kan kopen of registreren die uw domeinnaam overbodig maken. Wat dat betreft speelt ook een beetje de stelling ‘wat de gek er voor geeft’. Hou er tot slot steeds rekening mee dat u geen merknamen registreert. Dit mag op het eerste zicht misschien een goed idee lijken, de kans dat het u uiteindelijk niet veel meer dan een rechtszaak en een hoop problemen zal opleveren is steeds meer dan reëel te noemen.