Over domeiner.nl

Domeiner.nl

Domeiner.nl is een onderdeel van Oudsite.com.
Oudsite.com is een bedrijf wat aan concept ontwikkeling doet voor, in de meeste gevallen, eigen projecten. Op aanvraag werken wij ook voor derde partijen.Aangezien domeinnamen ook een deel van het internet zijn, kopen wij voor eigen ontwikkeling ook domeinnamen aan. Ook voor ons geld dat een goede domeinnaam van belang is. Als winkelier heb je ook voorraad, en een domeinnaam zien wij in dit geval als onze voorraad. Een domeinnaam is ook medebepalend voor een goede positie bij de zoekopdrachten van zoekmachines. De domeinnaam is uiteindelijk je visitekaartje. en behoort duidelijk aan te geven ‘wat je doet’.

Een goede locatie of een goed produkt zijn belangrijk voor een winkelier. In dit geval zijn domeinnamen voor ons essentieel.
Domeinnamen worden schaarser en schaarser, dus ook wij moeten vooruit denken hiermee. Veel bedrijven leggen domeinnamen van te voren vast. Vandaar dat het aanbod van domeinen ook kleiner wordt, dus wij worden ook genoodzaakt hierin mee te gaan.
Wij bezitten dus een aanzienlijke portefeuille met domeinnamen voor toekomstige projecten van onszelf en een aantal klanten van ons.

 

Domeinnamen verkopen

Domeiner.nl bezit een aantal domeinen welke liggen te wachten voor aanvang van het juiste project. Nu kan het voorkomen dat er een persoon langskomt die geinteresseerd is in een domeinnaam. Wat voor ons een mooie domeinnaam is, kan voor een ander natuurlijk ook goed zijn.

In dat geval is onze opstelling niet bij voorbaat negatief. Domeinnamen jaren aanhouden en er uiteindelijk niets mee doen is ook niet de bedoeling. En wij begrijpen ook dat interesse van derde partijen aanwezig kan zijn.
Heeft u interesse in een naam: neemt u dan zeker contact met ons op. Wij zullen in zo’n geval de domeinnaam doorlopen en een beslissing nemen tot eventuele verkoop. De domeinnaam zal bij een verkoop dan tegen marktwaarde verkocht kunnen worden.
Mocht u dus willen weten of een domeinnaam te koop is; neemt u dan contact met ons op via het Contactformulier!
Wij zullen dan z.s.m. u informeren over onze beslissing.